?

Log in

# On Stranger Tides - Mariska [entries|archive|friends|userinfo]
Mariska

info | x
archive | x
flickr | x

# On Stranger Tides [May. 24, 2011@09:46 am]
Mariska
Last Pirates of the Caribbean movie? Anyhow, loved it soooooo much. I liked it best of all 4 movies. There's no Will Turner and Elisabeth Swann anymore, but I guess I don't care. :) Johnny Depp is a freakin' genius, and pirates are just cool. Aye.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: x_xcyanidex_x
2011-05-24 05:46 pm (UTC)
Ik ben benieuwd! (L) Penelope
(Reply) (Thread)
From: juul_
2011-05-25 09:02 am (UTC)
Wat is hij toch een baas!! En Penelope! Leukkk, ik wil er heel graag heen!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: twobirdsinatree
2011-05-25 09:14 am (UTC)
Yeah! ♥ Zat er ook echt al een tijdje op te wachten :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: juul_
2011-05-25 09:16 am (UTC)
ik wist niet eens datie werd gemaakt.. maar ben heel blij met de positieve reacties, ik was even bang dat t concept ondertussen wel was uitgemolken..
(Reply) (Parent) (Thread)