?

Log in

Mariska [entries|archive|friends|userinfo]
Mariska

info | x
archive | x
flickr | x

# twitter / fb [Feb. 12, 2011@06:41 pm]
Mariska
[Current Mood |okayokay]

twitter: http://www.twitter.com/twobirdsinatree

facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002067695280

Also add me there :)
Linkcomment

# Travel wishlist [Feb. 02, 2011@04:45 pm]
Mariska
[Current Music |Vitalic - Birds]

Parijs.
Berlijn.
Noorwegen. Om dit te zien wil ik best een keer mijn afkeer voor de kou opzij zetten <3
TravelCollapse )
Linkcomment

# Aquamarijn [Jan. 26, 2011@02:30 pm]
Mariska
Linkcomment

# Tron Legacy [Jan. 25, 2011@08:53 pm]
Mariska
[Current Music |Rennie Foster - Devil's water (deep mix)]

Release 26 januari, maar hier draait hij al een week. Awesome film, hou er normaal echt niet zo van, van dit soort films. Is het misschien omdat Daft Punk erin zit? Liked it so much.


Linkcomment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | later ]