?

Log in

No account? Create an account
# Tideland - Mariska [entries|archive|friends|userinfo]
Mariska

info | x
archive | x
flickr | x

# Tideland [Mar. 23, 2011@10:00 am]
Mariska

Een ode aan de verbeeldingskracht en fantasie van een kind. De verslaafde ouders van Jeliza Rose overlijden allebei en ze leeft verder gevangen tussen realiteit en fantasie. Mooie film, maar tegen het einde wordt 'ie wel een beetje weird. Mooie beelden, aparte personages. Als je van films vol fantasie houdt, go watch it.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: ohmykim
2011-03-23 10:48 am (UTC)
ik ga 'm vanavond gelijk kijken haha! ik ben benieuwd :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: twobirdsinatree
2011-03-23 12:40 pm (UTC)
:D
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: twobirdsinatree
2011-03-23 07:21 pm (UTC)
JA met die freaky gast vond ik wel echt beetje weird af en toe :p maar verder vond ik 'm wel vet.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: acidicdreamer_x
2011-03-25 01:09 pm (UTC)
Haha heb 'em ook gezien, vond 'em echt cute maar dat met die leipe gast was inderdaad wel een beetje freaky. :')
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: twobirdsinatree
2011-03-25 02:07 pm (UTC)
silly kissers :') ja haha ewww!!
(Reply) (Parent) (Thread)